Legal

This database is being updated.

Home - Starting a Business - Wet Coöperatieve Verenigingen

Law / Resolution

Wet Coöperatieve Verenigingen

Level

Laws

Summary

Wet Coöperatieve Verenigingen

De coöperatieve vereniging is de vereniging van personen, waarbij de in- en uittreding van leden is toegelaten en die de bevordering van de stoffelijke belangen van haar leden ten doel heeft hetzij door middel van gemeenschappelijke uitoefening van hun nering of ambacht hetzij door aanschaffing van hun benodigdheden hetzij door het hun verstrekken van voorschotten of crediet.

Keywords

cooperatie vereningingen intreden uittreden statuten aansprakelijkheid lidmaatschap