Legal

This database is being updated.

Home - Starting a Business - Handelsregisterwet

Law / Resolution

Handelsregisterwet

Level

Laws

Summary

Er wordt een handelsregister ingesteld, waarin alle in Suriname gevestigde zaken in de zin dezer wet worden ingeschreven.
Het handelsregister wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo.
Iedere zaak wordt ingeschreven in het handelsregister ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo.

Keywords

handelsregister onderneming vernnotoschap firma naamloze eigenaar