Legal

This database is being updated.

Home - Starting a Business - Handelsnaam wet

Law / Resolution

Handelsnaam wet

Level

Laws

Summary

De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de zaak, die onder die naam wordt gedreven.
Het is de eigenaar van een zaak verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de zaak, geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren.

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de zaak toebehoort aan een of meer personen, handelende als een vennootschap onder een firma of als een vennootschap en commandite, of wel aan een naamloze vennootschap, een wederkerige verzekerings- of waarborgmaatschappij, een coöperatieve of andere vereniging of aan een stichting.

Keywords

handelsnaam handelsregsiter