Legal

This database is being updated.

Home - Starting a Business - Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen

Law / Resolution

Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen

Level

State Resolutions

Summary

Als beroepen en bedrijven, bedoeld in artikel 2 lid 1 van het "Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen", waarvan de uitoefening zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de Minister van Economische Zaken verboden is, worden aangewezen:
a. die van aannemer van bouw- en/of schilderwerken, winkelier, standhouder, bakker, barbier, schoonheidsspecialist(e) (w.o. haar- en huidverzorging), auto-monteur, reparateur van rijwielen en bromfietsen, bouwkundige, goud- en zilversmid, pelmolenaar, kleermaker, schoenmaker, slager, venter, architect, accountant, belastingconsulent, handelsreiziger, makelaar, opticiën, bankier, wisselkantoren zoals bedoeld in de Resolutie Vrije Wisselkoers (S.B. 1993 no. 49), handelsagent, commissionair, expediteur, exporteur, importeur, grossier, verzekeraar, verzekeringsbemiddelaar (indien dit beroep of bedrijf bestaat in het beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten van verzekering), bedrijven tot de exploitatie van kapsalons, ingenieurs-, (advies-) bureau's, advertentiebureau, lucht- en watertransportbedrijven (w.o. scheepvaart- en luchtvaartbedrijven), uitdeuk- en spuitinrichtingen drukkerijen, reisbureau's, touroperators, hotels, motels, bioscopen; al dan niet mechanisch gedreven pompinstallaties met ondergrondse reservoirs van benzine, diesel olie, mengsel van andere minerale oliën (z.g. pompstations); het verrichten van bespuitings- en/of besproeiïngswerkzaamheden door middel van vliegtuigen, rijscholen (onderricht tot het besturen van motorrijtuigen), pensions, foto-ateliers (fotostudio’s), videoclubs, amusementsspelen (z.a. fietjebal en flipperspelen), schoonmaakbedrijven, insekten en ander ongediertenbestrijdingsbedrijf, radio- en televisiemonteur, uurwerkreparateur (horlogemaker), modiste, tandtechnicus, loodgieter, blikslager, technisch installateur, vertegenwoordiger (agent) van luchtvaartbedrijven, cateringbedrijven, luchtvaartafhandelingsbedrijven, bedrijven voor onderhoud en/of revisie van luchtvaartuigen, luchthavenexploitatiebedrijven, instituten voor de opleiding van luchtvaart- en/of scheepvaartpersoneel, luchtreclamebedrijven, luchtfotografiebedrijven, luchtvaartuigverhuurbedrijven, scheepsagenten, scheepsbevoorradingsbedrijven, stuwadoorsbedrijven, scheepsbouw-, dok- en reparatiebedrijven, havenexploitatiebedrijven, berging- en baggerbedrijven, roeiersbedrijven (meren en ontmeren van schepen).

b. fabrikant van alcoholhoudende- en/of niet alcoholhoudende dranken; bedrijven tot vervaardiging van grammofoonplaten, zuurstof, acetyleengas en vloeibare kooldioxyde, gasvormige en vloeibare stikstof, triplex, meubelen, beschuit en biscuits, voedingsmiddelen, cosmetica; tot constructie en reparatie van staal en andere metalen, confectiekleding alsmede andere artikelen van textiel artikelen van de spijkerindustrie zoals draadnagels, spijkers, krammen en haken van ijzer, van staal of van smeedbaar gietijzer, gegolfde gegalvaniseerde dakplaten, cement, betonproducten, balsteen en dakpannen, bouillonblokjes en soepen, eetbare vetten, eetbare oliën, zeep, veevoeder, zakken van juteweefsels en/of zakken van weefsel van andere textielstoffen, insecticiden, insecten- en onkruidbestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen, plastic buizen, producten van plastic en van aluminium, papier en papierwaren, karton en kartonwaren, lucifers; tot constructie, vervaardiging en reparatie van stalen respectievelijk plastic vaartuigen; tot fabrieksmatige bereiding van verf en vernis, tarwebloem en tarwemeel, vleeswaren, farmaceutica, verbandstoffen, artikelen voor huishoudelijk gebruik, schuimplastic artikelen voor huishoudelijk en industrieel gebruik, verlichtingsarmaturen, matrassen, schoeisel; tot samenstelling van aluminium markiezen, aluminium jalouzieën, aluminium ramen en deuren uit ingevoerden halffabrikaten; tot de winning van steenslag; houtzaagmolens; bedrijven tot verwerking van fruit, vis en visprodukten, lasserijbedrijven, stoffeerderijen, koeltechnisch bedrijf, keramisch bedrijf, bedrijven tot vervaardiging van produkten van hout, leer, kunstleer en/of ander weefsel.
2. Schriftelijke vergunningen voor de in lid 1 genoemde beroepen en bedrijven kunnen verleend worden voor een bepaalde branche of deel van werkzaamheden van die beroepen of bedrijven.

Aan de Districts-Commissaris is, ingevolge het bepaalde in lid 2 van artikel 2 van het "Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen", voor zover zijn district betreft, de bevoegdheid gedelegeerd om te beslissen op de verzoeken om vergunning tot uitoefening van de beroepen of bedrijven van aannemer van bouw- en/of schilderwerken, pelmolenaar, winkelier, standhouder, schoonheidsspecialist(e) (w.o. haar- en huidverzorging), auto-monteur, reparateur van rijwielen en bromfietsen; exploitatie van kapsalons, goud- en zilversmid, bakker, slager, kleermaker, schoenmaker, barbier en venter, exploitatie van uitdeuk- en spuitinrichtingen en al dan niet mechanisch gedreven pompinstallaties met ondergrondse reservoirs van benzine, dieselolie, mengsel van andere minerale oliën (z.g. pompstations), indien betrokkenen hun beroep of bedrijf slechts in het betreffende district wensen uit te oefenen.

Keywords

bedrijven beroepen vergunning besluit